Servei de

Fisioteràpia Neurològica

La fisioteràpia neurològica és l’especialitat que s’orienta  a la recuperació de lesions en el sistema nerviós ja siguin d’origen adquirit o congènit. Aquestes lesions poden donar-se en el sistema nerviós central (encèfal i medul·la espinal) o en el sistema nerviós perifèric (arrels nervioses).

A qui va dirigida?

Pacient neurològic adult

Lesions sistema nerviós central:

  • Traumatisme cranio-encefàlic
  • ICTUS o Accident Vascular Cerebral
  • Parkinson
  • Esclerosi Múltiple
  • Ataxia

  Altres patologies neurodegeneratives

  • Tumors cerebrals
  • Malalties Minoritàries (Síndrome CADASIL)

  Lesions sistema nerviós perifèric:

   • Paràlisi facial perifèrica
   • Lesió del plexe braquial
   • Síndrome túnel carpià
   • Altres

   Pacient neurològic infantil

   • Paràlisi cerebral infantil
   • Tumors cerebrals
   • Malalties minoritàries:

   Malalties minoritàries

    • Síndrome Lennox-Gastaut
    • Síndrome Kabuki
    Fisioteràpia neurològica

     

    En Centre de Salut Bodhivita, som especialistes en neurorehabilitació pel que ens preocupem d’analitzar la situació particular de cada pacient, mitjançant una primera visita que consistirà en l’entrevista inicial, on el pacient podrà expressar les seves necessitats i expectatives i serà el moment al qual el terapeuta recollirà tota la informació necessària per a una posterior exploració física i funcional. Mitjançant aquest abordatge, establirem uns objectius conjunts amb el pacient que seran revisats i replantejats al llarg del tractament rehabilitador.

    I com és el Tractament? El Tractament s’adequarà a cada situació en particular, establint com a prioritat el reaprenentatge del moviment a través de la consciència de el cos, reduint el dolor i els patrons patològics presents en molts casos. S’elaboren exercicis individualitzats, amb materials específics que ajuden al pacient a acostar-se a la seva realitat immediata, per poder experimentar i integrar de manera conscient els canvis que sorgint en el seu cos, a través de la teràpia.

    Reserva

    o posa’t en contacte amb nosaltres: