Fisioteràpia neurològica

La fisioteràpia neurològica és l’especialitat que s’orienta a la recuperació de lesions al sistema nerviós siguin d’origen adquirit o congènit. Aquestes lesions poden donar-se al Sistema nerviós Central (encèfal i medul·la espinal) o al Sistema Nerviós Perifèric (arrels nervioses).

L’equip especialista en neurorehabilitació analitza la situació particular de cada persona, mitjançant una primera visita.

A l’entrevista inicial, s’entenen les necessitats i expectatives juntament amb una exploració física i funcional.

Mitjançant aquest abordatge, establim uns objectius conjunts amb el pacient que seran revisats i replantejats al llarg del tractament rehabilitador.

El tractament s’adequarà a cada situació en particular.

Establim com a prioritat el reaprenentatge del moviment a través de la consciència del cos, reduint el dolor i els patrons patològics presents en molts casos.

S’elaboren exercicis individualitzats, amb materials específics que ajuden al pacient a acostar-se a la seva realitat immediata, per poder experimentar i integrar de manera conscient els canvis que sorgeixin al seu cos, a través de la teràpia.

A qui va dirigida?

Pacient neurològic adult

Lesions sistema nerviós central (SNC):

Altres patologies del SNC:

Lesions sistema nerviós perifèric:

    Pacient neurològic infantil

    Malalties minoritàries