Servei de

Logopèdia

La logopèdia és una disciplina que s’encarrega d’avaluar, diagnosticar i tractar les dificultats relacionades amb la comunicació, la parla, el llenguatge, la veu, la deglució i les alteracions orofacials. 

La logopèdia és una professió que permet atendre a persones de totes les edats. 

 

 

Es poden incidir en dificultats relacionades amb:

  • El llenguatge (dificultats d’aprenentatge, dificultats en el desenvolupament del llenguatge, afàsies, etc.)
  • La parla (dificultats fonètiques, apràxie bucofonatòria, etc.)
  • La veu (disfonies, hipofonies, paràlisi cordal, disàrtries, etc.)
  • La deglució (disfàgia orofaríngea)
  • La musculatura facial i les funcions estomatognàtiques (paràlisi facial, dificultat de masticació, succió, respiració) amb Teràpia miofuncional.
  • Funcions executives implicades en la comunicació L’objectiu del logopeda és prevenir, mantenir, compensar o rehabilitar en la mesura de lo possible les dificultats que es presenten relacionades amb la comunicació.

  Objectius

  L’objectiu del logopeda és prevenir, mantenir, compensar o rehabilitar en la mesura del possible les dificultats que es presenten relacionades amb la comunicació.

  Logopèdia

  Tractament neurologopèdia

  Existeixen nombroses patologies neurològiques que requereixen i es poden beneficiar d’una intervenció basada en la neurologopèdia. Actualment les més conegudes podrien ser:

  • Les malalties neurodegeneratives com: Alzheimer, Parkinson, Esclerosi Múltiple (EM), Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), Afàsia primària progresiva (APP), etc.
  • Els accidents cerebrovasculars (Afàsies, etc)
  • Tumors cerebrals
  • Els traumatismes cranioencefàlics
  • Altres

  Al Servei de Neurologopèdia del Centre Salut Bodhivita, el tractament té l’objectiu de rehabilitar, compensar o mantenir aspectes relacionats amb la comunicació. 

  Mitjançant una avaluació clínica amb proves específiques es realitzar un diagnòstic i un pla d’intervenció terapèutic basat en les seves necessitats. S’ofereix també la possibilitat de beneficiar-se d’altres teràpies complementàries al tractament per tal d’aconseguir una rehabilitació òptima (psicòleg, neuropsicòleg, neurofisioteràpia, teràpia ocupacional, etc).

  La rehabilitació es du de forma individual per tal de rebre un tractament centrat en les necessitats de cada pacient i respectar la seva privacitat.

  logopèdia

  Tenint en compte certs aspectes observats durant el procés d’avaluació, es poden incidir en aspectes com:

  • El llenguatge oral i escrit (dificultats d’accés al lèxic, apràxia, etc).
  • Funcions executives relacionades en el procés de comunicació (memòria, planificació, atenció, etc).
  • La parla (apràxia, disàrtria)
  • La veu (paràlisi cordal,disfonies,) etc.
  • La deglució.
  • La musculatura facial (paràlisi facial, funcions estomatognàtiques)..

  Reserva

  o posa’t en contacte amb nosaltres: